KIS January 2019 Student of the Month

4th Grade
Front Row - Aurelio Reyes, Aaron Ing, Jonathan Perez, Annabelle Roush
Middle Row - Rafello Adamez, Janey Hurtt, Vanny Lopez, Makenzie Davis, Kolton Everts
Back Row - Des'mon Odoms, Aspen Gaudet, Dario Martinez, Kimora Thomas, Austin Jacobs 
Not Pictured - Gizelle Estrella